Under den gångna helgen trodde vi att säsongen var över med tävlingar. Men så blir inte fallet. Två ytterligare tävlingar återstår. En körs i morgon (lördag) och den sista körs nästa söndag.

Apropå den gångna helgens tävlingar, var det helt okej resultat – trots att starterna inte funkade som man hoppades på.